iOS 16.1

2022
10-27

苹果iOS 16.1/ iPadOS 16.1 正式版修补了 0 day 漏洞 NEW

2022
10-25

iOS 16.1正式发布:iCloud共享照片图库和实时活动到来 NEW

2022
10-24

开发者现可向 App Store 提交支持 iOS 16.1 实时活动的应用 NEW

2022
10-17

iOS 16.1 beta 5发布:修复两大BUG 建议升级

2022
10-12

苹果官方发布 iOS 16.1 beta 5 及 iPadOS 16.1 第 6 个开发者预览版

2022
10-07

10 项 iOS 16/iPadOS 16 新功能将会在今年晚些时候推出

2022
10-07

在最新的iOS 16.1测试版中 苹果调整了灵动岛的设计

2022
10-07

苹果今天向开发者发布了iOS 16.1的第四个测试版

2022
10-07

iOS16粘贴弹窗修复!可以选择永不显示

2022
09-30

苹果 iOS 16.1 Beta 3 支持安装 App 后自动预加载应用内内容